NABÍZÍME ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE
bezpečné a odborně provedené
ELEKTROINSTALACE OD NÁS
jsou přehledně uspořádané s důrazem na kvalitu provedené práce
S ELEKTROINSTALACÍ OD NÁS
se můžete spolehnout na stoptocentní spolehlivost

Rychlý kontakt

Seznamte se prosím s pravidly ochrany osobních údajů. Spesifikace ZDE

 

Domovní - bytové - venkovní - roubenkové ELEKTROINSTALACE.

Při rekonstrukci bytu, výstavbě domu nebo změně v elektrickém odběru musíme vždy dodržovat určitý sled událostí a mít všechno pěkně v předstihu naplánované.

Kdy musím žádat u distributora změnu a čekat na vyjádření 30dní?

 • Při změně přívodu do bytu z 1f na 3f. Obyvkle při koupi nového elektrického sporáku.
 • Při navýšení stávajícího hlavního jističe na vyší hodnotu.
 • Při změně sazby s žádostí o noční levněšjší proud při změně na elektrické vytápění.
 • U nové přípojky k rodinnému domu, chalupě, garáže.

 • U nové přípojky stavebního provizorního rozvaděče.
 • U přeložky elektroměru nebo vedení na pozemku.

 Další informace naleznete na webu distributora www.cezdistribuce.cz ; www.pre.cz.

Kdy nemusím žádat o změnu u distributora?

 • Při rekonstrukci bytu pokud se nemění hodnota jističe.
 • Při změně sazby na ohřev vody bojlerem
 • Při výměně hlavního jističe za stejnou nebo nižší hodnotu.
 • Při připojení zahradního domku nebo garáže ze stávající přípojky za měřící částí.

 

        

!Rozplombování u hlavního jističe musí být předem telefonicky nebo osobně nahlášen, avšak plomby smí utrhnout pouze smluvní elektrikář danné společnosti !

 Naše služby


 • elektroinstalace, montáže a opravy elektroinstalací
 • instalace a rekonstrukce elektro
 • revize, přihlášky, příprava pro elektroměry
 • montáže a revize hromosvodů, kompletní uzemnění
 • revize elektro, revizní zprávy, přihlášky, předávací protokoly
 • montáž slaboproudých a nízkonapěťových rozvodů
 • odpojení objektů od rozvodné sítě
 • opravy, výměny a nové instalace rozvodů
 • generální opravy stávajících rozvodů a rekonstrukce
 • výměny a instalace nových rozvodů elektřiny
 • připojení elektrického topení a jiných elektro spotřebičů vytápění - přímotopy, akumulační kamna, elektrokotelny

 

Dimenzovaní vedení s ohledem na správnou funkci ochrany před úrazem elektrickým proudem. Průřez vedení (pracovního i ochranného vodiče) je nutno volit tak, aby impedance vypínací smyčky nepřekročila hodnotu, vyplývající z podmínky pro vypnuti ochranného prvku (přístroje) v požadované době. Tato doba je dále závislá na tom, zda se jedná o připojení přenosného spotřebiče s držením v ruce při jeho používání, nebo pevné připojení a umístění. Nejdelší přípustné doby odpojení pro sítě s uzemněným uzlem (TN) jsou závislé na velikosti napětí vodiče proti zemi.

 

Elektrické přípojky

Požadavek na přípojku nízkého napětí (NN). Elektrické přípojky se dělí na přípojky provedené venkovním (vrchním) vedením, kabelovým vedením nebo kombinací obou předešlých způsobů. Elektrická přípojka začíná odbočením od rozvodného zařízení dodavatele elektřiny směrem k odběrateli. Odbočením se rozumí odbočení od spínacích prvků nebo přípojnic v elektrické stanici, vychází-li přípojka z elektrické stanice. Přípojky nn končí v přípojkové skříni, kterou je:
a) hlavní domovní pojistková skříň – je-li přípojka provedena venkovním vedením,
b) hlavní domovní kabelová skříň – je-li přípojka provedena kabelem v zemi.
Ochrana před přepětím se provádí podle ČSN 33 2000-5-534(9/2009), i když u jednotlivých distribučních společností jsou s tímto ustanovením větší či menší problémy zejména z důvodu instalace přepěťových ochran v neměřené části vedení. Dimenzování vedení, jištění, odolnost vůči vnějším vlivům apod. musí odpovídat požadavkům řady norem ČSN 33 2000 (HD 60364).

Vnější vlivy

V souvislosti s vnějšími vlivy připomínám, že o určení vnějších vlivů musí být vypracován Protokol o určení vnějších vlivů. Tento protokol je součástí dokumentace, která musí být po dobu životnosti zařízení, provozu či objektu archivována. Ne vždy je však nutné určovat vnější vlivy protokolárně, každé pravidlo má svoji výjimku. Pro jednoznačné vnější vlivy u objektů či prostorů, které jsou ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 považovány za normální, není nutno protokol vypracovávat – AA5 (teplota okolí +5 °C až +40 °C), AB5 (atmosférické podmínky v okolí +5 °C až +40 °C).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalita

Elektromontážní práce provádíme především v Královehradeckém kraji.

Co nabízíme

Elektroinstalace v rodinných domech, průmyslové elektroinstalace, instalace venkovního osvětlení

Kontakt

Jan Hrnčíř, Pecka 222,Pecka 507 82, IČ: 75444844, tel.: 730 809 304, email: info@amontons.cz

Kontakt

Ondřej Jirásko, Revoluční 113, Stará Paka 507 81, IČ: 73808971, tel.: 705 111 066, email: info@amontons.cz